Duurzaamheid

Waarom windenergie?

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Het gaat om schone energie, zonder CO2-uitstoot . In tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen is windenergie onuitputtelijk. Immers, de wind is er altijd en raakt nooit op.

Uitputting van de aarde

In Europa zijn we vooral gewend aan het gebruik van fossiele brandstoffen (als olie, gas, steenkool). Een groot nadeel van het toepassen van fossiele brandstoffen is dat hierdoor broeikasgassen ontstaan, met zeer schadelijke gevolgen voor de ozonlaag en het milieu. Fossiele brandstoffen zijn niet oneindig; door het verbruik van fossiele brandstoffen putten we onze aarde uit.

Duurzame alternatieven voor energie

Op dit moment is Europa voor 50% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Als er niets verandert, kan dit de komende decennia toenemen tot 80%. Om dit te voorkomen en het milieu te sparen, zet de Nederlandse overheid in op duurzame alternatieve voor het opwekken van energie.

Waarom windenergie voor Fryslân?

De wind waait altijd in Fryslân en is een oneindig voorradige bron van energie.
Daarom heeft het Platform Duurzaam Fryslân op 25 juni 2010 het plan ‘Aanbod600’ aangeboden aan de provincie Fryslân om in het jaar 2020 de helft van de benodigde elektriciteit duurzaam te leveren met windenergie op land.
Doel voor Fryslân is: 5x zoveel windenergie te genereren en 4x zoveel productiecapaciteit (600MW, voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 565.700 huishoudens!) met tweederde van het aantal molens. Dit is mogelijk door een combinatie van sanering, nieuwbouw en slim plaatsen van windmolens.

Kern van het plan is samenwerking tussen markt en overheid in combinatie met een brede maatschappelijke participatie. De opbrengst van windenergie komt ten goede aan de samenleving: windenergie, fan en foar Fryslân!