Windenergie

Aanleg van windparken

Het beleid van de provincie Fryslân is om windenergie te clusteren. Dat wil zeggen: in zogenaamde windparken. De beoogde windparken van Fryslân komen in Heerenveen, in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk. 

Voordelen voor Fryslân

In Fryslân willen we de krachten bundelen: windenergie, van en voor Friezen.
Daarom kunnen bedrijven en organisaties, maar ook de Friese bevolking participeren in windparken. Deze collectieve Friese aanpak levert iedereen meer voordelen op. Minder molens

Het Platform Duurzaam Fryslân begeleidt het realiseren van de windparken in Fryslân. Dit houdt eveneens in het saneren van het windmolenbestand.  Omdat nieuwe molens meer capaciteit leveren, kunnen we met minder molens toe  dan het huidige aantal.

´Windbank´

Het Platform Duurzaam Fryslân heeft het plan ‘AANBOD600’ aangeboden aan de Provincie Fryslân. Hierin staan voorstellen ten aanzien van de te realiseren windparken en de participatie van bedrijven en de Friese bevolking. Bovendien staat beschreven hoe huidige exploitanten van windmolens hun ‘windrechten’ kunnen inbrengen en daarmee recht krijgen op deelname in een nieuw windpark. Meer informatie kunt u daarover lezen in het rapport van Windbank Fryslân.

Participatie van de bevolking

Bijzonder is dat een kwart van het vermogen in de nieuwe clusterprojecten wordt gereserveerd voor deelname van de Friese inwoners. De Friese bevolking krijgt daarmee de gelegenheid een fundamentele bijdrage te leveren. AANBOD600 leest u hier. 

 


 

  (via www.windvoorjou.nl.)