Wat levert het op?

Wat levert het op?  

 

Windenergie is duurzaam, schoon, veroorzaakt geen CO2-uitstoot en is onuitputtelijk. 

Windenergie?

Platform Duurzaam Fryslân: “Ons Friese platteland en onze steden zijn ons dierbaar. Wij willen, ondanks de krimp, wonen in leefbare dorpen en zorgen voor een duurzame toekomst in Friesland voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen onafhankelijk zijn van grijze stroom. Dat kunnen wij samen in Friesland; met windenergie van en voor Friezen”.

Cijfers en feiten windenergie Fryslân

Windenenergie is een duurzame energiebron. Het gaat om schone energie, die onuitputtelijk is. Er is veel mogelijk met windenergie. In 2010 werden 1 miljoen huishoudens voorzien van Nederlandse windstroom. Windenergie heeft de potentie om de helft van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte te dekken!

Doel voor Fryslân:

  • 5x meer windenergie
  • 4x zoveel productiecapaciteit (600 MW; voldoende voor het jaarlijks verbruik van 565.700 huishoudens)
  • met minder molens (2/3 van wat er nu is)

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de feiten, subsidiemogelijkheden, kostenvergelijkingen, overzichten van TNO, ECN, Ecorys of de overheid, neem dan telefonisch contact op met Platform Duurzaam Fryslân via 058-2449808