Fryslân foar de Wyn

Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak – die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor alle Friezen en voor Fryslân als geheel: Fryslân foar de Wyn!”

 

Alle informatie over Fryslân foar de Wyn vind je op de website fryslanfoardewyn.nl

 


 

Op 6 oktober werd het advies van de Commissie van Advies en het rapport van Fryslan foar de Wyn aangeboden aan de Provincie. Het complete advies is hier in te zien.