Vraag en aanbod

Naast het aanbod op deze site zijn er nog enkele partijen die turbines te saneren hebben of op zoek zijn naar turbines. Om met deze partijen in contact te komen belt u met Johannes Houtsma: 06 53 96 01 77 

 

Aangeboden: 

 

 

 

 

Gezocht: 

 


 

Te saneren turbines in regio

meerdere plekken in provincie Fryslân

Locatie

idem provincie Fryslân

Naam initiatief

met Staatsbosbeheer

Mailadres

f.leereveld@staatsbosbeheer.nl

Telefoonnummer

06-22992614

Verdere informatie

We hebben verspreid door de provincie terreinen
waar we samen met andere partijen een initiatief
willen indienen. Staatsbosbeheer heeft zelf geen
molens om te saneren of op te schalen. We zoeken
initiatieven.  
 

 


 

 

De informatie op deze site is verschaft door de aanbiedende en/of vragende partijen. Deze website is bedoeld om partijen met elkaar in contact te brengen. De rol van Platform Duurzaam Friesland is niet meer dan het publiceren van aanvragen. PDF speelt geen verdere rol in de onderlinge contacten tussen de partijen.

Platform Duurzaam Friesland is niet aansprakelijk voor deze informatie en/of beslissingen die op basis daarvan zouden worden genomen.