Over ons

Platform Duurzaam Fryslân bestaat uit de volgende organisaties: 

- Feriening Fryske Doarpsmûnen (FFD)

Een federatieve vereniging van 9 dorpsmolenverenigingen, die samen over ruim 2,325 MW opgesteld vermogen beschikken. Voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 1.640 huishoudens. 

- Noordenwind

Een vereniging voor collectief bezit van windmolens in Noord-Nederland. Zij plaatst en exploiteert windmolens en andere vormen van duurzame energie en wil waar mogelijk duurzame energie promoten en stimuleren. Noordenwind heeft momenteel 800 leden en tien molens, totaal ca. 2 MW. Voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 1.410 huishoudens.

- Vereniging Windturbine-eigenaren Fryslan (VWF)

Een vereniging van 200 eigenaren met een of meer windturbines. Samen hebben zij een opgesteld vermogen van 90 MW. Voldoende voor het jaarlijkse verbruik van 63.462 huishoudens.


Zij zijn allemaal betrokken bij het opstellen en uitwerken van Aanbod600 en spelen een actieve rol bij de ontwikkeling van duurzame energie.

 

 

 

 

 


 

 


Bestuur Platform Duurzaam Fryslân:

Peet Sterkenburgh (voorzitter)
Andries van Weperen (secretaris)
Ron Koopal (penningmeester)
Halbe Kleinstra
Doeke Odinga
Jo Bosma
Ultsje Wiersma

Projectbureau: 


Johannes Houtsma
Klaske Hoekstra
Geerte de Jong
Jitske Tuimaka

Samenwerking

Het Platform Duurzaam Fryslân ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en dorpen om samen tot goede plannen te komen. Het PDF werkt nauw samen met AgentschapNL, Friese Milieufederatie, Doarpswurk, de provincie Fryslân en met Friese gemeenten.