G20 excuses

In verband met het vermelden van de naam en het logo van PDF ontvingen we de volgende brief:

 

 

Recent hebben wij in de Leeuwarder Courant gepleit voor Wind op Land. Wij  zijn initiatiefnemers van initiatieven waarvan de commissie Winsemius heeft aanbevolen ze in uitvoeringplannen op te nemen, een aantal onder voorwaarde van bijstelling. 
In de advertenties van zaterdag en maandag jl.  zijn door onoplettendheid van onze kant de namen van Platform Duurzaam Fryslân, Stichting Hou Friesland Mooi en Friese Milieu Federatie als afzender genoemd, terwijl dit absoluut niet het geval is.
Het spijt ons dat dit is gebeurd en dat jullie hierdoor als Stichting Hou Friesland Mooi en mogelijk ook persoonlijk in een lastig parket zijn gekomen. Ons excuus daarvoor.
 
De advertentie is bedoeld om het compromis dat Fryslân foar de Wyn voorstelt te ondersteunen door kenbaar maken wat we voor Fryslân kunnen en willen betekenen. En dat we als initiatiefnemers op de A en de B-lijst van Winsemius en Fryslân foar de Wyn juist de doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden van FFDW onderschrijven c.q. er aan voldoen. 

En dat we graag mee denken en werken aan de gezamenlijk op te stellen spelregels en de uitvoeringsorganisatie zoals genoemd is in het advies van commissie Winsemius. 
Het is jammer dat deze bedoeling niet voor iedereen zo over is gekomen. Naast de afzender kan dit aspect in onze communicatie beter tot uitdrukking komen. 
 
De reacties laten zien hoe gevoelig het onderwerp bij verschillende mensen ligt en daarmee, hoe knap het is dat de verschillende stakeholders afgelopen jaar bijeen zijn gebleven en tot een compromis zijn  gekomen.  Hiervoor willen we als initiatiefnemers groot respect uitspreken voor Fryslân foar de Wyn en voor alle drie de partijen die aan de basis van Fryslân foar de Wyn staan ! 
 
We hopen dat de politiek alle werk, energie, argumenten en adviezen van Fryslân foar de Wyn op waarde weet te schatten en het compromis, waarbij alle partijen water bij de wijn hebben gedaan,  overneemt. 
Voor verder overleg houden we ons aanbevolen. 
 
Met vriendelijke groet,
Voor de gezamenlijke initiatiefnemers van de A- en B-lijst in de adviezen van Winsemius,  werknaam ‘G20’,

Andries van Weperen